İşçi İstifa Etse Bile Artık Yıllık İzin Ücretini Alabilecek

0

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından alınan emsal karar doğrultusunda, artık işçi istifa etse de yıllık izin ücretini çalıştığını işletmeden alabilecek.

Emsal Karar! İşçi İstifa Etse Bile Yıllık İzin Ücretini Alabilecek

Daha önceden bir işçi çalıştığı kurumdan istifa etmesi dahilinde yıllık izin ücretini alamıyordu. Bu durum üzerine 2. İş Mahkemesine başvuran bir işçi, iş akdinin haksız yere feshedildiğini ileri sürerek yıllık ücretinin ve kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesini talep etti.

Mahkemece yapılan araştırmalara doğrultusunda, toplanan deliller ve bilir kişi raporu bir araya getirildi. Söz konusu toplanan ve bilirkişi raporu ışığında yapılan değerlendirmeler sonucu davanın kısmen kabulüne karar verildi. Aynı zamanda, alınan karar davalı avukatı tarafından da temyiz edildi.

Yargıtay Kararını Verdi!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, emsal nitelikte diyebileceğimiz bir karara imza attı. Yargıtay tarafından verilen kararda, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi haline işçiye izin kullandırmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği belirtildi. Yargıtay tarafından verilen kararda ise şu ifadelere yer verildi;

“Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür” 

Bunun yanı sıra, yargıtayın bu kararından sonra davacı olan işçinin yıllık izin ücretinin tahsil edeceği de özellikle belirtildi.

Paylaş

Yorum bırakın