Karadeniz Bölgesi Hakkında Antik Tarihi Bilgiler

0

Anadolu coğrafyasında kurulan devletlerden birçok kişinin haberi olmasına rağmen bu coğrafyada kendilerine has kültür özellikleri ile yaşayan ama devlet kuramamış kavimlerden çoğu kimsenin haberi yok. Antik kavimler Büyük İskender’in fetihleri ile beraber asimile olup, Helenleşir ve mevcudiyetlerini kaybeder. Özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki antik kavimler hakkındaki Bizans kaynaklarından çıkarılan bilgileri yazıyoruz…

 

1. Yarı göçebe yaşayan Kolhiler

Kolhiler, Helenler tarafından kurulan küçük şehir devletlerinde yaşayan bir kavimdi. Trabzon ve Sinop civarında gelip giden Kolhiler Helenlere vergi öder, bunun karşılığında da güvenliklerinin tesis edilmesini talep ederlerdi. Bazı Bizans kaynaklarında Kolhiler ile Lazika’da yaşayanların aynı kişiler olduğu söylenir. Yani Lazlar ile Kolhiler’in aynı kişiler olduğundan bahsedilir.

2. Ev ustaları Mossynoikler

ve civarında yaşayan Mossynoikler kavmi, ağaçtan evlerde yaşayan ve bu tip ev yapımında ustalık gösteren bir kavimdi. Kralları ise, kale gibi taşlardan örülü evlerde yaşardı. Bu kavimi yok eden husus ise, iç çekişmelerdir. Taştan örülü kaleyi ele geçiren grupların kavim lideri olarak ön plana çıkacak nedeniyle kendi aralarında savaşlar yaşanırdı.

3. Demir ustaları Khalybler

Ordu ve civarında yaşayan ancak çok kabalık olmadıklarından dolayı yakın kavimler tarafından sürekli taciz edilen bir kavimdi. Demircilikle uğraşan ve bu ünleri diğer kavimlere de yayılan Khalybler, sürekli vergi ödemeye mahkum edilmiştir.

4. Sahil kesimlerinin kavmi Tibarenler

Denizcilikle ilgilenen Tibarenler Ordu’nun ve çevre illerdeki sahil kesiminde yaşayan bir kavimdi. Geçimlerini de balıkçılıkla sağlarlardı. Helenlere bağlı olarak yaşamlarını sürdürürlerdi.

5. Batı Karadeniz’in en büyük kavmi Paphlagonialılar

Barı Karadeniz’in çeşitli bölgelerine dağılmış olan Paphlagonialılar,  Karadeniz bölgesindeki kavimlerin en büyüklerinden biri idi. Bunların dilinin Helence olmadığı ve kendilerine has bir dille iletişim kurdukları antik tarihçiler tarafından belirtilir. Ayrıca Paphlagonialılar kullandıkları dil, kavimler arasında tercih edilen ikinci dil olarak da kullanılırdı.

Karadeniz’de ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşamını sürdüren yüzlerce kavim Büyük İskender’in Anadolu istilaları sonucunda ya tamamen yol edildi ya da asimile edilerek Helen kültürünün bir parçası olmaları sağlandı.

Paylaş

Yorum bırakın