Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı Açıklandı

0

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğinde “Türkiye Zoonotik Hastalıklar (Hayvandan insana bulaşan hastalıklar) Eylem Planı” hazırlandı.

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’’, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde yapıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Zoonotik özellik taşıyan hastalıkların insanlara bulaşması; enfekte hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, enfekte hayvanların ifrazatına, kanlarına veya diğer çıkartılarına, deri ve kürkleri gibi kontamine materyallerine doğrudan veya dolaylı temas sonucu olmaktadır.” Dedi. Sözlerine devam eden Meşe; ‘’ Bu eylem planıyla başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA),kuduz, bruselloz, şarbon, tularemi, kist hidatik ve toksoplazmoz ve diğer zoonotik enfeksiyonlarla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz.” dedi.

Planın ilk bölümünde nihai hedefe ulaşabilmek için genel hedef ve stratejilerin tanımlanarak, zoonotik hastalıkların kontrolüne yönelik 2019 – 2023 dönemini kapsayan hedef, strateji ve aktivitelerin belirlendiğini söyleyen Meşe, bu eylem planı ile zoonotik hastalıkların kontrolü ve önlenmesi ve toplumun bu hastalıklar için bilinçlendirileceğini söyledi. Bu eylem planı çerçevesinde zoonotik hastalıklarla ilgili risk planı yapılması, olası tehditlerin önceden belirlenmesi, ülke çapında zoonotik hastalıklar tanı laboratuarların açılıp genişletilmesi, hastalıkların tedavisini güncel tutulması, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve planlama yapılması hedefleniyor.

Bu eylem planının devamında genel hedef ve stratejilere ulaşmak için hastalıklara özgü hazırlanan mevcut durum raporları, bruselloz, şarbon, tularemi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuduz, kistik, kinokokkozis, toksoplazmoz ile diğer zoonotik enfeksiyonlar başlığı altında Batı Nil virüsü enfeksiyonu, Zika virüs hastalığı, dengue virüs enfeksiyonu, chikungunya ateşi, sarı humma, kutanöz leishmaniasis, visseral leishmaniasis, leptospiroz, hantavirüs enfeksiyonları, lyme hastalığı ve Q ateşinin kontrolüne yönelik geliştirilen hedef, strateji ve aktiviteler yer almaktadır.

Eylem Planının 2019-2023’ün nihai hedefinin, Türkiye’de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade edildi.

Paylaş

Yorum bırakın