Kültürel İstihdam Açıklandı

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Bu sayı toplam ülke istihdamının yüzde 2.3’üne denk geliyor. Çalışanların yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si ise erkek olarak açıklandı.

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 63.5’inin 30 – 54, yüzde 29’unun 15 – 29, yüzde 8.6’sının 55 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu görüldü. Eğitim düzeyleri incelendiğinde ise, yüzde 45.5’inin lise altı, yüzde 32.1’inin yükseköğretim mezunu, yüzde 22.4’ünün lise ve dengi meslek okul mezunu olduğu belirlendi.

Kültürel İstihdamdakilerin yüzde 59’u ücretli, yevmiyeli veya maaşlı çalışıyor. Yüzde 41’i işveren, kendi hesabına çalışan olarak görülüyor. Çalışanları yüzde 71’i tam zamanlı, yüzde 28.7’si ise yarı zamanlı çalışıyor. Kişilerin haftalık ortalama çalışma süresi ise 37.7 saat olarak hesaplandı.

Kültürel istihdamın yüzde 31’i kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 69’u ise diğer faaliyet alanlarında çalışmaktadır.

Kültürel İstihdamda çalışanların meslekler bazında oranına bakıldığında ise, yüzde 46’sının el sanatları çalışanı, yüzde 14’ünün mimar, yüzde 10’unun ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olduğu belirtildi.

Kültürel faaliyet alanlarına göre ise, ‘’Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri’’nde çalışanların toplam kültürel istihdam içerisindeki payı yüzde 10.2, ‘’Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri’’nde çalışanların payı yüzde 6.2, son olarak ‘’Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri’’nde çalışanların ise yüzde 4.3 olarak görüldü.

Kültürel istihdam göstergeleri, ‘’Avrupa Birliği Kültürel İstatistiklerine’’ raporuna göre, önerilen metodoloji çerçevesinde Avrupa İstatistik ofisinin norm ve standartları göz önüne alınarak ve Hane Halkı İşgücü Araştırması verileri kullanılarak Türkiye’de 2014 yılından bu yana hazırlanıyor.

Paylaş

Yorum bırakın