Okullarda Mobbing Yaygınlaşıyor

0

Eğitim İş Bursa Sendikasının 2144 katılımcı ile yaptığı ‘’Okullarda Mobbing Düzeyini Ölçme Anketi’’, okullarda yapılan mobbing’in tahminlerin çok üzerinde olduğunu gözler önüne serdi.

 

Ankete katılanların %51’inin kişiye göre tavır belirlendiğini, %53’ünün idarenin ders planı/nöbet gibi planlamalarında ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirttiler. Kameralar ve kişiler tarafından gözlendiklerini söyleyenlerin oranı ise %62. Eğitimcilerin %67’si başka bir okulda görev almak isterken, %79’u ise sürekli genel yorgunluk hissediyor.

Araştırma sonuçlarında öğretmenlik gibi bir mesleğin büyük oradan mobbinge maruz kalması, bir yandan mesleki verimi düşürürken bir yandan da eğitim ortamını olumsuz etkiliyor.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, mobbingin genel olarak amirler tarafından uygulandığını gösteriyor. Eğitim İş sendikası, yapılan araştırmanın sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘’ “Giderek yaygınlaşan mobbing nedeniyle işyeri barışı bozulmakta, öğretmen motivasyonu düşmektedir. Ülkemizde öğretmenlerin bu derece yüksek oranlarda mobbingle karşı karşıya olması, mobbinge karşı acil bir eylem planının uygulamaya alınmasını zorunlu kılmaktadır. Mobbing, öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini göstermelerini ve kurum içinde sağlıklı iletişim kurmalarını engellemekte, aile yaşantılarına kadar uzanan sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemekte, mesleki saygınlıklarının azalmasına neden olmakta, yaşam kalitesini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. Görevi başındaki binlerce okul yöneticisinin mobbing konusunda sıkı bir eğitimden geçirilmesi için çalışmalar acilen başlatılmalıdır. Okul içinde gerekli iletişimleri sağlayamayan, çalışanlar üzerinde otorite kurmak için sıklıkla mobbinge başvuran idareciler bu görevlerden uzaklaştırılmalıdır.’’

Eğitim İş Sendikası konuyla ilgili taleplerini de şu şekilde sıraladı:

 1. Okul içi ders programı / nöbet çizelgesi gibi görevlendirmelerin yapılması belirli kurallara bağlanmalıdır.
 2. Okullarda, çoğunlukla da müdür odalarında bulunan ekranlarla güvenlik kamerası aracılığıyla öğretmenlerin takip edilmesi durumuna son verilmeli, yönetici odalarındaki bu ekranlar kaldırılmalı, güvenlik kameraları personeli izlemek için değil, amacına uygun olarak güvenlik için kullanılmalıdır.
 3. Öğretmenlerin kişiliğine yönelik; azarlama, hakaret, grup içinde rencide edici davranışlar gibi olumsuz tutumların ortadan kaldırılması için caydırıcı tedbirler alınmalıdır.
 4. İl içi tayin ve emeklilik başvurularının yoğunlaştığı okullar mercek altına alınmalı, öğretmenlerin bu okullardan ayrılma istekleri nedenleriyle araştırılmalıdır.
 5. Öğretmenlerin başarılarını ödüllendirmede sendikal ayrımcılık ortadan kaldırılmalı, adil bir ödüllendirme sistemi kurulmalıdır.
 6. Çalışanlar arasında yapılan ayrımcılık görmezden gelinmemeli, ayrımcılıkla yönetim anlayışını benimsemiş olan idarecilerin bu davranışları engellenmelidir.
 7. Öğretmen-idare arasındaki şikâyet ve soruşturmaların yoğunlaştığı okullarda idareler mercek altına alınmalıdır.
 8. Öğretmenlere çeşitli adlar altında para toplatılması uygulamasına son verilmeli, okulların kaynak ihtiyacı giderilmelidir.
 9. Teftiş mekanizması adaletli işletilmeli, soruşturma süreçlerinde okul idarecilerinin muhakkik olarak görevlendirilmesi uygulamasına son verilmelidir.
 10. Öğretmenlere, sendika tercihleri konusunda zorlayıcı ya da yönlendirici tutum sergileyen idarecilere caydırıcı yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.
 11. Görevdeki okul idarecileri mobbingin tüm sonuçları hakkında kapsamlı bir eğitimden geçirilmeli, ilk defa idareciliğe alınmada mobbinge yönelik bilinç düzeyi ölçülmelidir.
 12. Mobbingin bir suç olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizde mobbing konusundaki yasal eksiklikler giderilmeli, kapsamı ve uygulanacak yasal yaptırımlar belirlenmelidir.
Paylaş

Yorum bırakın