Karadeniz Türküleri ve Hikayeleri

0
Karadeniz’in zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman ise güldüren kendine has tarzında türkülerinin hikayelerini hiç merak ettiniz mi? Gelin sizlerle güzide bölgemizin b türkülerinin ortaya çıkışını beraber öğrenelim.

 

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar

Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler

Annesinin bir tanesini hor görmesinler

 

Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim

Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim

 

Babamın bir atı olsa binse de gelse

Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse

Kardeşlerim yolları bilse de gelse

 

Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim

Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim

 

Hikaye: Eski zamanlarda Karadeniz’in bir köyünde Zeynep adında bir kız varmış. Yabancı uzak bir köyden Zeynep’in köyüne bir düğün için gelen Ali isimli genç düğünde Zeynep’i görmüş ve çok beğenmiş. Bunun üzerine babasını Zeynep’i istemeye yollamış ve birlikte evlenmişler. Evlendikten sonra Ali’nin köyüne giderek orda hayatlarına birlikte devam etmişler. Fakat Ali’nin köyü bu köye 3 gün 3 gece uzaklıktaymış ve bu sebepten Zeynep kız 7 sene boyunca ailesinin hiçbir ferdini görememiş ve üzüntüden kahrolmuş. Bu süreçte zamanla Zeynep’e karşı sevgisi azalan Ali bu durumu umursamamış. Müşkül duruma düşen Zeynep’te yukarıda bahsi geçen, dillere pelesenk olacak türküyü söyleyip durmuş. Bu duruma artık dayanamayan Zeynep yataklara düştükten sonra bu olayı öğrenen ailesi Zeynep’i görmeye gelse de artık çok geç kalınmış. Zeynep içinde hissettiği büyük hasret duygusuyla bu hayattan göçüp gitmiş..

 

Karadeniz Ağıtı

Karadeniz,Karadeniz

Her şeyimi alan deniz,

Ne verdinde neyi aldın.

Gençliğimi çalan deniz.

 

Karadeniz Karadeniz

Her şeyimi alan deniz.

Çocuklarım yetim kaldı.

Yalvarırım bul gel deniz.

 

Karadeniz,Karadeniz

Her şeyimi alan deniz,

Benide al git koynuna.

Yada bırak onu deniz.

 

Karadeniz azgın suyun.

Sevin karadeniz sevin.

Çocuklarım yetim kaldı.

Övün karadeniz övün.

Hikaye: Karadenizli atalarımızın çoğu gibi Fatma Bacı’nın da kocası bir denizciydi. Fatma Bacı’nın çok sevdiği kocası geçimini sağlamak için her gün Karadeniz’in hırçın sularına yelken açardı. Büyük bir fırtınanın koptuğu bir gün Fatma Bacı hissedip kocasına gitme diyemese de son kez onu evinden o hırçın denizin kucağına uğurladı. Ertesi günün sabahına kocasını bekleyen Fatma Bacı o andan sonra anlar ki bir yıl önce babasını da aynı şekilde ellerinden alan Karadeniz yine aynı şeyi yapmıştır. Başına gelenlerinden ardından çocuklarıyla bir başına dul kalan kadın bu ağıtı yakmıştır..

 

Giresun’un İçinde

Giresun’un içinde

İki sokak arası

Altı kurşun attılar

Üç de piçak yarası

Vuruldum düştüm yere

Gidemedum uzağa

Ne edelum sevduğum

Düşürdüler tuzağa

Giresun’un içinde

Yeşil fındık bahçesi

Vurdular sevduğumi (Feride’mi)

Yere düştü kopçası

Vuruldum düştüm yere

Gidemedum uzağa

Ne edelum sevduğum

Düşürdüler tuzağa

Vuruldum sevduçeğum

Kanar yüreğum kanar

Alamadum ben seni

Yanar yüreğum yanar

Vuruldum düştüm yere

Gidemedum uzağa

Ne edelum sevduğum

Düşürdüler tuzağa

 

Hikaye: Adından da anlaşıldığı üzere Giresun yöresine ait olan türkümüz, Feride adında güzel genç kızımıza yanık iki yağız delikanlının güzel kızımız için verdiği aşk savaşını anlatıyor. Giresun’un küçük bir köyünde şarkılara hatta filmlere konu olan hikâyemizin baş kahramanı Feride, Ömer adında yağız bir delikanlıyla bir aşk yaşamaktadır. Fakat Feride’nin aşkından yanıp tutuşan tek kişi Ömer değildir. Köyün belalılarından olan Musa da Feride’ye göz koymuştur ve onun için ölüme gidecek cesarete sahiptir.

Feride’nin Ömer ile bir ilişkisi olduğunu öğrenen Musa delirir ve Ömer’i adamlarına dövdürerek Feride’den uzak durmasını ister. Fakat Ömer öyle bir sevdaya düşmüştür ki bu saatten sonra onu ne dayak ne de ölüm korkutabilir.

Ömer ve Feride gelişen bu olaylar çerçevesinde ailelerin de onayıyla hızlıca söz keserler. Fakat Musa hâlâ aynı şekilde rahatsızlık vermeye devam etmektedir. Bunun üzerine genç aşıklar ailelerinin rızasıyla bir gece köyden kaçıp Musa’nın erişemeyeceği bir yerde yaşama kararı alırlar. Tam kaçtıkları esnada Musa aşıkların yolunu keser. Öfkesinden gözü bir şey görmeyen Musa iki aşığı da oracıkta öldürür ve bu sevdayı toprağa gömer..

Paylaş

Yorum bırakın